Ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie podróżne

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy uczestnik wyjazdów FEEL ACTIVE objęty jest ubezpieczeniem turystycznym firmy Signal Iduna zawierającym Koszty Leczenia w wysokości: 40 000 Euro oraz Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków w wysokości: 15 000 Pln.

2. Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży

Polecamy ubezpieczyć wyjazd w razie rezygnacji. Koszt polisy w firmie Signal Iduna to 2,95% od ceny wyjazdu. Maksymalna kwota ubezpieczenia to 34 000 Pln.

**W związku z panującą pandemią istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia od rezygnacji o zachorowanie na Covid-19, koszt polisy wynosi wtedy 4,5% od ceny wyjazdu.**

DAN Europe

3. Ubezpieczenie nurkowe DAN

Każdy nurkujący uczestnik wyjazdów FEEL ACTIVE zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie nurkowe. Ubezpieczenie nurkowe nie jest zawarte w cenie wyjazdu. 

Polecamy DAN, jest to międzynarodowa organizacja, która jako pierwsza na świecie wprowadziła system ubezpieczeń nurkowych. W razie wypadku DAN zorganizuje natychmiastowy transport medyczny, leczenie hiperbaryczne, opiekę medyczną, hospitalizacje. Ubezpieczenie takie jest ważne przez rok. 

Ubezpieczenie roczne wykupuje się bezpośrednio na stronie: www.daneurope.org

Będąc przedstawicielem DAN polecamy nowy produkt – krótkoterminowe ubezpieczenia nurkowe na 7, 14 lub 30 dni. Ceny: 140 PLN za 7 dni, 155 PLN za 8- 14 dni oraz 180 PLN za 30 dni ubezpieczenia nurkowego. W razie zainteresowania prosimy o kontakt do Agnieszki tel. 512 224 836.

4.  Gwarancja Turystyczna

Firma FEEL ACTIVE objęta jest gwarancją ubezpieczeniową turystyczną firmy SIGNAL IDUNA o numerze M 518841. Suma gwarancyjna wynosi 409 365,00 Pln

Beneficjent Gwarancji: Marszałek Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław