Ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie podróżne

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy uczestnik wyjazdów FEEL ACTIVE objęty jest ubezpieczeniem turystycznym firmy Signal Iduna zawierającym Koszty Leczenia w wysokości: 40 000 Euro oraz Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków w wysokości: 15 000 Pln.

2. Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży

Polecamy ubezpieczyć wyjazd w razie rezygnacji. Koszt polisy w firmie Signal Iduna to 2,9% od ceny wyjazdu. Maksymalna kwota ubezpieczenia to 17 000 Pln. Jeśli kwota jest wyższa maks. do 30 000 Pln polisę wystawić może ubezpieczyciel Hanse Merkur.

3. Ubezpieczenie nurkowe DAN

Każdy nurkujący uczestnik wyjazdów FEEL ACTIVE zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie nurkowe. Ubezpieczenie nurkowe nie jest zawarte w cenie wyjazdu. 

Polecamy DAN, jest to międzynarodowa organizacja, która jako pierwsza na świecie wprowadziła system ubezpieczeń nurkowych. W razie wypadku DAN zorganizuje natychmiastowy transport medyczny, leczenie hiperbaryczne, opiekę medyczną, hospitalizacje. Ubezpieczenie takie jest ważne przez rok. 

Ubezpieczenie wykupuje się bezpośrednio na stronie: www.daneurope.org 

4.  Gwarancja Turystyczna

Firma FEEL ACTIVE objęta jest gwarancją ubezpieczeniową turystyczną firmy SIGNAL IDUNA o numerze M 207059. Suma gwarancyjna wynosi 486 000 Pln

Beneficjent Gwarancji: Marszałek Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław