Ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie podróżne

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy uczestnik wyjazdów FEEL ACTIVE objęty jest ubezpieczeniem turystycznym firmy Signal Iduna zawierającym Koszty Leczenia w wysokości: 40 000 Euro oraz Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków w wysokości: 15 000 Pln.

2. Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży

Polecamy ubezpieczyć wyjazd w razie rezygnacji. Koszt polisy w firmie Signal Iduna to 2,95% od ceny wyjazdu. Maksymalna kwota ubezpieczenia to 34 000 Pln. 

3. Ubezpieczenie nurkowe DAN

Każdy nurkujący uczestnik wyjazdów FEEL ACTIVE zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie nurkowe. Ubezpieczenie nurkowe nie jest zawarte w cenie wyjazdu. 

Polecamy DAN, jest to międzynarodowa organizacja, która jako pierwsza na świecie wprowadziła system ubezpieczeń nurkowych. W razie wypadku DAN zorganizuje natychmiastowy transport medyczny, leczenie hiperbaryczne, opiekę medyczną, hospitalizacje. Ubezpieczenie takie jest ważne przez rok. 

Ubezpieczenie wykupuje się bezpośrednio na stronie: www.daneurope.org 

4.  Gwarancja Turystyczna

Firma FEEL ACTIVE objęta jest gwarancją ubezpieczeniową turystyczną firmy SIGNAL IDUNA o numerze M 516871. Suma gwarancyjna wynosi 450 000 Pln

Beneficjent Gwarancji: Marszałek Województwa Dolnośląskiego ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław